VIZUÁLNA IDENTITA

 • názov
 • logo + manuál
 • prvky vizuálnej identity
 • aplikovanie prvkov
 • re – dizajn

OBALOVÝ DIZAJN

 • dizajn obalov a balení produktov
 • dizajn etikiet
 • knižný dizajn

PROPAGAČNÁ GRAFIKA

 • vizitky
 • plagáty
 • bilboardy
 • jedálne lístky

WEB DIZAJN

 • návrh a dizajn webovej stránky
 • prototyp webovej stránky
 • prvky webovej stránky
 • icony / ilustrácie
 • banner  statický / pohyblivý

DIZAJN APLIKÁCIÍ

 • grafický návrh aplikácie
 • prototyp aplikácie
 • vizuálne prvky aplikácie
 • icony / ilustrácie

ILUSTRÁCIA / ANIMÁCIA

 • ilustrácie
 • animácie
 • rozpohybovanie obrázkov
 • animácia loga